Kadastro tutanağı düzenlenmeden evvel dava açılmış, fakat tutanak düzenleme işleminden sonra kadastro müdürlüğüne bildirilmiş ise; Teknisyenler tarafından, kadastro tutanağının mâlik sütunu kırmızı kalem ile çizilip mahkemenin ismi ve esas numarası yazılarak tutanağın uygun yerine kadastro ekibi tarafından şerh verilir. Bu suretle parsel davalı hâle getirilmiş olur. Parsel sorguda davalı ifadesi bunu anlatır. Bundan sonra ise yönetmeliğin 6. maddesi gereğince işlem yapılır.

Kadastro tutanağı düzenlenmeden dava açılmış ise;

Dava listelerinin kadastro müdürlüğünce gönderildikten sonra, o çalışma alanında bulunan taşınmaz mallar ile ilgili olarak yeni açılan davaların mahkemeler tarafından kadastro müdürlüğüne bildirilmesiyle birlikte, bu listeler kadastro müdürünce kadastro teknisyenlerine yollanır. Dava listelerinde belirtilen taşınmaz malların kadastro tutanağı düzenlenmemişse, davanın mahiyetine göre, teknisyenlerce Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca sınırlandırma ve tesbit yapılır ve sonrasında 6 ncı maddesine göre işlem uygulanır.

SON DAKİKA  Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Ne Demek?

Dava, Kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra açılmış ise;

Kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra kadastro mahkemelerinin görevi başladığından, tutanak üstünden bir işlem yapılmadan, derhal mahalli mahkemeye karşı açıklayıcı yazı ile kadastro tutanağının düzenlenmiş olduğu bildirilir.

Kadastro öncesi davalı olmasına rağmen, dava listesine dahil edilmemesi ya da davalı olduğu mahkemelerce bildirilmesine karşın bu husus gözönünde bulundurulmayarak tespitleri kesinleştirilmiş olan taşınmaz mallar bulunduğu takdirde, devredilmiş ise o halde tapu sicil müdürlüğünce, devredilmemişse kadastro müdürlüğünce ilgili parselin tapu kütüğü sahifesinde beyanlar hanesine, bu tespitin davalı olması sebebiyle kesinleşmediği yazılarak bu Yönetmeliğin 5. ve 6. maddeleri uyarınca işlem yapılır.

Mahalli mahkemede görülen dava aynı çalışma alanında iki veya daha çok taşınmaz malı (parseli) ilgilendiriyorsa, her bir parselin kadastro tutanağı düzenlendikçe kadastro mahkemesine ayrı ayrı gönderilir.

SON DAKİKA  Yabancılardan Tapuda İstenen Belgeler Nelerdir? Doğru Bilinen Yanlışlar
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkatinizi Çekebilir

Etimesgut Belediyesi Emlak Beyanı Nasıl Yapılır?

Etimesgut belediyesi başkentimiz Ankara’da yer almaktadır. Ülkemizin en büyük belediyelerinin başında gelmektedir.…