Gizlilik

Yargı Dairesi

Bu web sitesi (emlak8.com) ile ilgili tüm yasal süreçlerde Türk Hukuku uygulanacaktır. Uygulama ile ilgili cezai veya hukuki tüm uyuşmazlıktan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Emlak8.com Kayıtlarının Geçerliliği

Kullanıcı, söz konusu sözleşmeden doğabilecek olan ihtilaflarda emlak8.com kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtları başta olmak üzere mikro kaset, mikrofilm ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Emlak8.com yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287.madde kapsamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Değişiklikler

Emlak8’in web sitesinde yayımlanan içerikler veya kullanım şartları üzerinde kullanıcıları bilgilendirmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır.  Tüm kullanıcılar, web sitesini (emlak8.com) ziyaret etmeye devam ederek yapılabilecek değişiklikleri kabul ettiklerini beyan ederler/ etmiş kabul ederler.

Gizlilik Politikası

Emlak8’in (emlak8.com) tüm hakları emlak8’e aittir. Söz konusu sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve web sitesinin çalışmasıyla ilgili çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi amacıyla emlak8.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini bildirmeksizin tespit etmekte ve bunu gerekli gördüğü durumda bildirmeksizin kullanmaktadır.

Emlak8 bu web sitesinde (emlak8.com) sunulan içeriklerde haber vermeksizin başka sitelere link verebilir. Emlak8.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Emlak8, söz konusu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman bildirmeksizin uygulamayı yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Emlak8’in değişiklik yaptığı “Gizlilik Politikası” hükümleri uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Kullanım Koşulları

https://emlak8.com sitesini kullanmadan önce aşağıdaki web site kullanım şartlarını okuyunuz.

Söz konusu siteyi herhangi bir amaçla kullanan tüm ziyaretçi ve üyeler bu sayfadaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır. Şartları kabul etmiyorsanız lütfen siteyi kullanmayınız. Bu metinde kullanılan “Kullanıcı” terimi, siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi/ Kullanıcıyı ifade etmektedir.

– Bu internet sitesinde sunulan tüm bilgilerin telif hakkı emlak8’a aittir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında  ve ilgili uluslararası mevzuat kapsamında hukuki koruma altındadır. Site içeriğinin kaynak gösterilmeden topluca indirilmesi, kaydedilmesi, çoğaltılması, işlenmesi veya yayınlanması aynı zamanda bunlara teşebbüs edilmesi yasaktır. Emlak8 bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği kullanıcılar aleyhine yasal işlem başlatma hakkına tümüyle sahiptir.

– Kullanıcılar, Emlak8’in herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü Kullanıcı/şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. Emlak8 bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kullanıcı şahıs ve şahıslara aittir.

– Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış, bilişim hareketi  ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle internet sitesine çok sayıda talep veya bilgi /spam gönderilmesi de bu yasağa dahildir. Emlak8 bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.