Sevk ve iskân kanunu diğer adıyla göç kanunu olarak bilinmektedir. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti içindeki Ermeni unsurları bu kanunla devletin sınırları dışına çıkarmıştır. Kanun 27 Mayıs 1925 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Osmanlı Devleti’nin savaş durumunda kendisine cephe alma tehlikesi bulunan unsurlar ile mücadelesi sonucu çıkartılmıştır. Birçok farklı etnisiteye ev sahipliği yapan imparatorluk en azından iç isyanların önüne geçmeyi amaçlamıştır.

Sevk ve İskân Kanunu Uygulaması

Temelde geçici bir kanun olarak karar verilmiş ve takvimi vekayi de yayımlanmıştır. Kanunun ilk iki maddesi tüm niyetleri açıkça ortaya koymaktadır. İlk maddede düzeni bozan silahlı milist grupların dağıtılması öngörülmektedir. İkinci madde de ise toplu halde göçün gerektiği vurgulanmaktadır. İlk başta isyan eden gruplar etkisiz hale getirilirken sonraları isyan sayıları artmaktadır. Bu nedenle ilk olarak Kafkas cephesinde uygulanmıştır.

SON DAKİKA  Edinme Sebebi İntikal Ne Demek?

Sevk ve İskân Kanunu Hakkında Değerlendirmeler

Bu kanun kapsamında Ermeni unsurlar sıra ile ülke dışına çıkarılmıştır. Bu çıkarma işlemi sıra ile yapılmıştır. Önce yaşlılar ve çocuklu kadınlar tehcire tabi tutulmuştur. Osmanlı Devleti bu zorunlu göç işlemi tamamlanana kadar Ermeni unsurların tüm ihtiyaçları ile ilgilenmiştir. Ermeni genç erkekler göce başladığında ise bir sürü sorun yaşanmıştır. Ermeniler geçtikleri köylerde olaylar çıkartmıştır. Osmanlı Devleti bu olayları bazen cebren bastırmıştır. İkiyüzlü dünya bu olaya Ermeni soykırımı demektedir. Kanun ve uygulanması bu şekilde yaşanmıştır.

4 comments
  1. Bu konuda daha fazla bilgiye sahip olmadığımdan dolayı belirli bir yorum yapmak doğru olmaz. Ancak verdiğin bilgilere dayanarak Sevk ve İskân Kanunu’nun Osmanlı Devleti’nin iç isyanlarla baş etmek için aldığı bir önlem olduğunu anladım. Bu tür politikaların genellikle tartışmalı olduğunu biliyorum ve çok sayıda insana zarar verebileceğini düşünüyorum. Ancak detaylı bir değerlendirme yapabilmek için daha fazla bilgi sahibi olmam gerektiğini düşünüyorum.

  2. Bu makalede Sevk ve İskân Kanunu’nun tarihi ve uygulanması hakkında bilgiler yer alıyor. Söz konusu kanunun Osmanlı Devleti’nin savaş döneminde yaşadığı iç isyanlara karşı bir mücadele aracı olarak çıkarıldığı belirtiliyor. Bu kanunun uygulanması sırasında Ermeni unsurların ülke dışına çıkarıldığı ve bu süreçte çeşitli sorunlar yaşandığı aktarılıyor. İçerik hakkında daha fazla detay bilgi vermediği için yorum yapmakta zorlanıyorum.

  3. Bu makalede Sevk ve İskân Kanunu’nun geçmişi ve uygulaması hakkında bilgiler veriliyor. Tarihteki göç olaylarının nedenleri ve sonuçları her zaman karmaşık olmuştur. O dönemde Osmanlı Devleti’nin içinde yaşanan isyanları önlemek ve düzeni sağlamak için böyle bir kanunun çıkarılması gerektiği düşünülmüş. Ancak, bu kanunun uygulanması sırasında yaşanan olayların acı ve trajik olduğu da bir gerçek. İnsanların zorla göç ettirilmesi ve o sırada yaşanan şiddet olayları hiçbir şekilde kabul edilemez. Tarihimizdeki böyle acı ve travmatik olayları anlamamız ve dersler çıkarmamız önemlidir.

  4. Bu konuda fazla bir bilgi sahibi değilim, ancak verdiğiniz bilgilere göre Sevk ve İskân Kanunu’nun Osmanlı Devleti döneminde gerçekleşen önemli bir olay olduğunu anlıyorum. Bu olayda, devletin iç isyanları önlemek için bazı grupları sınırlarının dışına gönderme kararı aldığını öğrendim. Bu tür olayların genellikle karmaşık ve zorlu olduğunu düşünüyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkatinizi Çekebilir