Gayrimenkul sermaye iradı mükellefi olan kişiler için hazır beyan sistemi bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde ev sahipleri kiraları muhasebeci tutmadan bildirmektedir. Muhasebe ücreti vermeden kira beyannamesi vermek isteyenler bu sistemi kullanmaktadır. Bu sitemin içerisinde doldurulması gereken bilgiler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi gayrimenkul ilişkilendir olarak karşımıza çıkmaktadır. 3.3.1.3.3 koduyla anılmaktadır. Gelir vergisi kesinti bilgilerini istemektedir.

Gayrimenkul Kesinti Listesi

Kiraya verilen her mülk ev olmamaktadır. Bazen de dükkanlar kiraya verilmektedir. Kiraya verilen dükkanlardan alınan vergiler bankaya yatırılmak zorundadır. Dükkân kiralarından %20 kesinti yapılmaktadır. Bu kesinti mülkiyet sahibinin bilgileri ile birlikte vergi dairesine yatırılmaktadır. Stopaj beyannamesi olarak verilen bu beyanname ile kesintiler bilgilendirilmektedir. Sene sonunda gayrimenkul sermaye iradı hesabında peşin ödenen vergiler düşülmektedir. Bu gibi durumlarda genellikle mülkiyet sahibi adına vergi iadesi doğmaktadır. Beyannamede mülkiyet sahibinin adına yapılan kesintiler gayrimenkul ilişkilendir ile gruplanmaktadır.

SON DAKİKA  Parsel Bazında Emsal Artışı Ne Demek?

Gayrimenkul Kesintileri Neden Yapılmaktadır?

Devlet istisnalar dışında kalan her tutarı vergilendirme yoluna gitmektedir. Kira beyannamesi diğer beyannamelerden farklı bir özelliğe sahiptir. Senede bir kez verilmektedir. Kanun koyucu kiranın aylık tahsil edildiğini bilmektedir. Dolayısıyla her ay gelir vergisi kesintisi yapılmasını istemektedir. Bir yıl boyunca vergi tahsilini beklemek yerine aylık ya da 3 aylık tahsil etmektedir. Bu olay devletin parasını mükellefe emanet etmemesi olarak bilinmektedir. Bu kesintiler sene sonunda ödemesi gereken vergiden düşülmekte ya da iade edilmektedir.

4 comments
  1. Gayrimenkul ilişkilendir sistemi, ev sahiplerinin kiralarını muhasebeci tutmadan beyan etmelerine olanak tanıyan bir sistemdir. Bu şekilde muhasebe ücreti ödemeden kira beyannamesi verebilme imkanı sunuluyor. Ancak bu sistemin içerisinde doldurulması gereken bilgiler arasında en önemlisi gayrimenkul ilişkilendir olarak karşımıza çıkıyor. Bu kodla anılan gayrimenkul ilişkilendir, gelir vergisi kesinti bilgilerini sormaktadır. Kiraya verilen her mülk ev olmayabilir, bazen dükkanlar da kiraya verilebilir. Bu durumda dükkan kiralarından alınan vergiler, %20 kesinti yapılıp vergi dairesine yatırılmalıdır. Bu kesintiler mülkiyet sahibinin adına yapıldığı için gayrimenkul ilişkilendir kısmında gruplanır. Bu kesintiler sene sonunda ödemesi gereken vergiden düşülebilir ya da mülkiyet sahibine iade edilebilir. Devlet, istisnalar dışında kalan her tutarı vergilendirmek istediği için kira beyannamesi bu kesintilerin yapılmasını gerektiren özel bir beyannamedir. Bu şekilde her ay vergi tahsil edilerek, devletin parasını mükellefe emanet etmeme politikası uygulanır.

  2. Gayrimenkul ilişkilendir sistemi, gayrimenkul sahiplerinin kira beyannamesi verirken muhasebeci tutmadan bildirebilmelerini sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde doldurulması gereken bilgiler arasında önemli olanı, gelir vergisi kesinti bilgileridir. Bu şekilde, mülk sahipleri muhasebe ücreti ödemeden kira beyannamesi verebilirler. Ayrıca, gayrimenkul kesinti listesi aracılığıyla kiralanan dükkanlardan yapılan kesintileri vergi dairesine beyan edebilir ve bu kesintiler sene sonunda vergi hesabında düşülebilir veya iade edilebilir. Devlet, kiralardan vergi alarak istisnalar dışındaki tutarları vergilendirme yoluna gitmektedir ve bu kesintileri aylık veya 3 aylık olarak tahsil ederek gelir vergisi ödemelerini daha düzenli bir şekilde yapabilmektedir. Bu sistem, mükellefler için kolaylık sağlayan bir yöntem olup vergi tahsilini hızlandırarak devletin gelirlerini güvence altına almaktadır.

  3. Gayrimenkul ilişkilendirme konusuyla ilgili bilgilendirici bir makale okudum. Ev sahiplerinin kira beyannamesini muhasebeciye ihtiyaç duymadan hazır beyan sistemiyle bildirebildiğini öğrendim. Bu sistemin içerisinde doldurulması gereken bilgilerden biri olan gayrimenkul ilişkilendirme, gelir vergisi kesinti bilgilerini istemektedir. Ayrıca, kiraya verilen dükkanlardan alınan vergilerin bankaya yatırılması ve bu kesintilerin mülkiyet sahipleri adına vergi dairesine bildirilmesi gerektiğini de öğrendim. Makalede, devletin istisnalar dışındaki her tür geliri vergilendirmesinden bahsedilmesi de dikkatimi çekti. Sonuç olarak, gayrimenkul ilişkilendirme konusuyla ilgili makalede verilen bilgilerin açıklayıcı olduğunu düşünüyorum.

  4. Gayrimenkul ilişkilendirme sistemi, ev sahipleri için vergi beyannamesi verirken gayrimenkul kesintilerinin doğru bir şekilde gruplanarak beyan edilmesini sağlayan bir sistemdir. Özellikle kiraya verilen dükkanlar gibi ticari gayrimenkuller için yapılan vergi kesintileri bu sistem sayesinde kolayca raporlanabilmektedir. Bu kesintiler, ev sahibinin vergi yükünü azaltırken sene sonunda da vergi iadesi alabilme imkanı sağlamaktadır. Devletin vergilendirme politikalarını daha etkin bir şekilde uygulayabilmesi için bu tür kesinti ve beyan sistemlerinin varlığı önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkatinizi Çekebilir

Asansör Etiket Ücretini Kiracı mı Öder?

Asansör etiket ücreti, asansörlerin periyodik olarak kontrol edilmesi ve güvenli bir şekilde…