Tapu devir işlemi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. İşlem şu adımları içermektedir:

İlk adımda, satıcı ve alıcı arasında tapu devrine ilişkin bir sözleşme düzenlenmektedir. Bu sözleşme noter onayından sonra geçerli hale getirilmektedir. Satıcı ve alıcı, tapu devir işlemi için tapu sicil müdürlüğüne başvurmaktadır. Başvuru sırasında, tapu devri için gerekli belgeler ve masraflar hazır bulundurulmaktadır. Tapu sicil müdürlüğü, gerekli belgelerin doğruluğunu ve eksiksizliğini kontrol etmektedir. Belgelerin tam ve doğru olduğunu onayladıktan sonra, tapu senedi düzenlenmektedir. Sonrasında yeni sahibine teslim edilmektedir. Tapu senedi teslim alındıktan sonra, tapu devir işlemi tamamlanmış olmaktadır. Yeni sahibi, artık taşınmaz malın yasal sahibidir.

Tapu devir işlemi için gereken belgeler ve masraflar, taşınmaz malın durumuna ve tapu devrinin yapılacağı yere göre değişmektedir. Bu nedenle, tapu sicil müdürlüğüne başvurmadan önce detaylı bilgi almak ve gerekli belgeleri hazırlamak gerekmektedir. Ayrıca, tapu devir işlemi sırasında alıcı ve satıcının dikkat etmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar, tapu sicil müdürlüğü tarafından açıklanmaktadır. İşlem öncesinde okunması tavsiye edilmektedir.

Tapu Devir İşlemi Nedir?

 

SON DAKİKA  Parsel Sorguda Davalı Ne Demek?

Tapu devir işlemi, taşınmaz bir malın mülkiyetinin bir kişiden başka bir kişiye geçirilmesi anlamına gelmektedir. Bu işlem genellikle satış sözleşmesi veya bağışlama sözleşmesi gibi belgelerle yapılmaktadır. Tapu devir işlemi sonucunda, taşınmaz malın yeni sahibi, tapu kayıtlarında yer alan tapu senedini almaktadır. Tapu devir işlemi, Türkiye’de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu işlem sırasında, tapu sicil müdürlüklerinde görevli personel, ilgili belgelerin doğruluğunu kontrol eder ve tapu senedinin düzenlenmesini sağlamaktadır. Tapu devir işlemi ile taşınmaz malın mülkiyet hakkı, yasal olarak yeni sahibine geçmektedir.

Tapu Devir İşlemi için Gerekli Belgeler ve Masraflar

Gerekli Belgeler:

  • Satış sözleşmesi veya bağışlama sözleşmesi gibi tapu devrini gösteren belge
  • Tapu senedi veya tapu kaydı örneği
  • Satıcı ve alıcının nüfus cüzdanı fotokopileri
  • Döner sermaye ve işlem harcı beyannamesi
  • Vekaletname (varsa)
SON DAKİKA  Gayrimenkul İktisap Tarihi Ne Demek?

Masraflar:

  • Tapu devir işlemi için tapu dairesi tarafından belirlenen döner sermaye ve işlem harcı ücreti
  • Tapu senedi örneği alınması durumunda ücret
  • Noter masrafı
  • Vergi ödemeleri
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkatinizi Çekebilir