Gayrimenkuller bazen ipotek edilmektedir. Borç karşılığında teminat olarak gösterilmektedir. Borçlar ödenmediği takdirde gayrimenkullerin satılarak alacağın tahsil edildiği görülmektedir. Buradan hareketle gayrimenkul satışa arz şerhinin tesisi şöyle tanımlanmaktadır. Rehin altındaki borcun ödenmemesi nedeniyle gayrimenkulün satışa çıkarılmasına başlandığını gösteren şerhtir. Bu şerhin kayıtlara geçirilmesi için taşınmaz üzerinde kesinlikle ipotek olması gerekmektedir. Buradaki en temel amaç ipoteğin paraya çevrilerek borcun tahsil edilmesi olarak bilinmektedir. Aksi takdirde 50.000 Türk Liralık borç için daha yüksek değerli eve el konulmamaktadır.

Gayrimenkul Satışa Arz Şerhinin Tesis Amacı

Belli tutarda borç karşılığında ipotek altında olan taşınmazlar borç ödenmezse borcu karşılamak üzere bırakılmaktadır. Bu taşınmazların değer olarak borçtan eksik ya da fazla olduğu durumlar olmaktadır. İpotekli gayrimenkul borcun tamamını karşılar düzeyde ise taşınmaz satılmaktadır. Elde edilen paradan borç, icra masrafları hatta satış masrafları düşülmektedir. Arta kalan tutar mülk sahibinin hesabına eklenmektedir. Buradaki en temel amaç rehin bırakılan taşınmazın, mülk sahibinin borcunu paraya çevrilerek ödemesi olmaktadır.

SON DAKİKA  Apartman Giderlerini Kiracı mı Öder?

Şerhli Gayrimenkul Satılır Mı?

Üzerinde şerh bulunan gayrimenkullerin satımında bir sorun bulunmamaktadır. Bu taşınmazların tapusunda rehinli olduğuna dair ibare bulunmaktadır. Satış işlemi esnasında bu durumu alıcı bilmelidir. Aksi takdirde ileride doğan sorunlar daha büyük sorunlara kapı açmaktadır. Rehinli evi satın alan kişi ise ileride taşınmazını kaybetme ihtimali olduğunu değerlendirmek zorundadır. Tüm bu ihtimalleri göze alan kişiler arasında satış işlemi yapılmaktadır.

 

12 comments
 1. Gayrimenkul satışa arz şerhinin tesis edilmesi, gayrimenkulün borç nedeniyle satışa çıkarıldığını belirten bir kaydın taşınmazın tapusuna eklenmesidir. Bu şerh, ipotek altındaki bir gayrimenkulün borcunun ödenmemesi durumunda, taşınmazın satılarak borcun tahsil edilmesini sağlar. Şerhli bir gayrimenkulün satılması mümkündür, ancak alıcıların bu durumu bilmesi ve gelecekte karşılaşabilecekleri sorunları göz önünde bulundurması önemlidir.

 2. Satışa arz şerhi konusunda çok öğretici bir makale olduğunu düşünüyorum. Konu hakkındaki açıklamalar çok net ve anlaşılır bir şekilde yapılmış. Gayrimenkulün ipotek altında olduğunu gösteren şerhin kayıtlara geçirilmesi gerektiği, böylece borcun tahsil edilebilmesi amacıyla satışa çıkarıldığını öğrenmiş oldum. Makalenin sonunda ise şerhli gayrimenkullerin satışında bir sorun olmadığı ve alıcıların bu durumu bilmesi gerektiği belirtilmiş. Bu bilgilere dayanarak, bir gayrimenkulün satışa çıkarılmasının nasıl gerçekleştiğini ve alıcıların nelere dikkat etmesi gerektiğini daha iyi anladım. Teşekkürler

 3. Rehinli taşınmazlar ile ilgili bilgilendirici bir makale. Borç karşılığında ipotek edilen gayrimenkullerin nasıl satışa çıkarıldığını öğrenmek faydalı oldu. Teşekkür ederim

 4. Bu konu hakkında bilgilendirici bir makale olmuş. Eğer gayrimenkul satın almayı düşünen biri olsaydım, bu tür şerhlerin varlığını mutlaka göz önünde bulundururdum.

 5. Makaleyi okuduktan sonra gayrimenkul satışa arz şerhinin ne anlama geldiğini daha iyi anladım. Bu şerhin, rehin altında olan bir gayrimenkulün borç nedeniyle satışa çıkarılmasını gösterdiğini öğrendim. Şerhin kaydedilebilmesi için taşınmazın ipotekli olması gerektiğini öğrendim. Ayrıca, şerhin amacının borcun tahsil edilmesi olduğunu ve taşınmazın değerinden daha fazla bir tutar için satış yapılmadığını öğrendim. Bunun yanı sıra, üzerinde şerh bulunan gayrimenkullerin satılabileceğini ancak alıcının bu durumu bilmesi gerektiğini öğrendim.

  Makale gayrimenkul satışı ile ilgili önemli bir bilgi veriyor ve açıklayıcı bir şekilde konuyu işliyor. Benim için faydalı bir bilgi kaynağı oldu.

 6. Gayrimenkullerdeki şerh uygulamaları oldukça önemlidir. Bu şerhlerin tapu kayıtlarında belirtilmesi ve satışa arz edilmesi, alıcılar için önemli bir bilgi kaynağıdır. İpotek altında olan gayrimenkullerin şerhli olduğunu bilmek, alıcının gelecekte yaşayabileceği sorunları önceden tahmin etmesine yardımcı olur. Bu yüzden alıcılar olarak satın alacağımız gayrimenkulleri dikkatli bir şekilde incelemeli ve üzerindeki şerhin tüm detaylarını öğrenmeliyiz.

 7. Makalenin bilgilendirici ve açıklayıcı bir şekilde gayrimenkul satışa arz şerhinin ne olduğunu anlattığını düşünüyorum. Özellikle gayrimenkullerin ipotek altına alınması ve borçların ödenmediği durumlarda satışa çıkarılmasının nasıl gerçekleştiği konusunda ayrıntılı bilgi verilmiş. Bu şekilde borçların tahsil edilmesi ve satış işlemlerinde şerhin dikkate alınması gerektiği anlatılmış. Makalenin sonunda da şerhli gayrimenkulün satışında yaşanabilecek sorunlara vurgu yapmış. Tabii ki bu bilgilere sahip olmak alıcılar ve satıcılar için önemlidir.

 8. Makalenin içeriği oldukça açıklayıcı ve bilgilendirici. Gayrimenkullerin ipotek altına alındığında borç karşılığında teminat olarak gösterildiğini ve borçlar ödenmediği durumlarda gayrimenkullerin satıldığını öğrendim. Gayrimenkul satışa arz şerhinin, taşınmazın rehin altında olduğunu ve borcun ödenmediği durumda satışa çıkarıldığını belirttiğini öğrendim. Makalede ayrıca bu şerhin kayıtlara geçebilmesi için taşınmazın ipotekli olması gerektiği ve amacının borcun tahsil edilmesi olduğu anlatılmış. Ayrıca üzerinde şerh bulunan gayrimenkullerin satışında bir sorun olmadığı ve alıcıların bu durumu bilmeleri gerektiği vurgulanmış. Bu bilgilerden yola çıkarak şerhli gayrimenkullerin satışında dikkatli olmak gerektiği sonucuna vardım.

 9. Borçlarımızı ödemediğimiz takdirde gayrimenkulün satışa çıkarılması gerçekten ciddi bir durum. Dikkat etmek gerekiyor.

 10. Gayrimenkul Satışa Arz Şerhinin tesis edilmesi, ipoteğe bağlı olan gayrimenkulün, borcun ödenmemesi durumunda satışa çıkarılacağının resmi olarak kaydedilmesidir. Bu şerh, tapu kayıtlarına eklenir ve mülkün üzerinde rehin olduğunu belirtir. Bu işlem, alacaklı tarafından borcun tahsil edilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Şerhin kaydedilebilmesi için ise gayrimenkulün kesinlikle ipotek altında olması gerekmektedir. Bu sayede, 50.000 TL gibi bir borç için daha değerli bir mülke el koyma gibi durumlar söz konusu olmaz.

  Borç karşılığında ipotek altına alınan gayrimenkuller, borç ödenmediği takdirde satışa çıkarılır. Bu satışın amacı, ipoteğin paraya çevrilerek borcun tahsil edilmesidir. Satıştan elde edilen para, öncelikli olarak borç, icra masrafları ve satış masrafları düşüldükten sonra kalan tutar, mülk sahibinin hesabına eklenir. Bu şekilde, rehinli olan mülk, mülk sahibinin borcunu ödemesi için paraya dönüştürülür.

  Gayrimenkulde şerh bulunması, satış işlemlerini etkilemez. Ancak alıcı, tapuda şerhin olduğunu bilerek ve kabullenerek taşınmazı satın almalıdır. Aksi takdirde ileride sorunlar ortaya çıkabilir. Şerhli mülkü satın alan kişi, ileride mülkünü kaybetme riskini göze almak zorundadır. Bu noktada, taraflar arasında satış işlemi gerçekleştirilirken tüm bu ihtimalleri göz önünde bulundurmak önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkatinizi Çekebilir