Gayrimenkuller üzerindeki tam kullanım yetkisi olarak karşımıza çıkmaktadır.  Tüm taşınır ya da taşınmaz malların hak sahibine verdiği tasarrufların bütünü olarak anılmaktadır. Bu hak ilk olarak Roma hukukunda ele alınmasıyla dikkat çekmektedir. Günümüzde ise Türk Medeni kanunu ile koruma altında tutulmaktadır. Örneğin bir insanın tarlasını ekmesi aynı hak olarak bilinmektedir. Kısaca aynı hak mülkiyet hakkıdır.

Ayni Hak Özellikleri

Ayni hakların ne var ki bazı özellikleri bulunmaktadır. Ayni haklar şahsa ya da zümreye münhasır olmaktadır. Bu haklar anlaşma ile devredilmektedir. Kiraya verilmektedir. Miras gibi nedenlerle nesilden nesile aktarılmaktadır. Ayni hakların en önemli özelliği belirlilik esasına uyması olarak tarif edilmektedir. Bu ilkeye göre hak sahibinin kim olduğu açıkça bilinmek zorundadır. Bu kişi aynı hakkını devretmiş ya da kiraya vermiş ise delile konu belge bulunulması istenmektedir. Aksi takdirde hak devri yapılması mümkün olmamaktadır.

SON DAKİKA  Gayrimenkul Yatırım Fonu Ne Demek?

Ayni Hak İcrası

Tüm şahıs özelliklerine rağmen bazen aynı hakka konu olan gayrimenkul hak sahibinin elinden alınmaktadır. Bu işlem özellikle kredi karşılığında taşınmazı rehin göstermek olarak karşımıza çıkmaktadır. Rehin süresince hak sahibi mal sahibi değildir. Borçlu borcunu ödemediği takdirde aynı hakka konu olan taşınmaz alacaklı tarafından satılmaktadır. Bu şekilde hem hak kullanımı hem de taşınmaz elden çıkmaktadır. Bu elden çıkma ile aynı hak sona ermemektedir. Sadece yeni sahip aynı zamanda ayın sahibi de olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkatinizi Çekebilir

Hangi Emlak Sitesi Daha İyi?

Emlak web siteleri, hem alıcılar hem de satıcılar için değer kattıkları için…