Vadiler ile yarılmamış, düz, geniş topraklar Ova olarak isimlendirilir. Yüksek rakımda ya da düşük rakımda olabilirler. Arazi eğimi % 8’den daha azdır. ‘aşınım ovaları’ ve ‘Birikim ovaları’ olarak iki türü vardır.

İlki akarsuların, dalgaların taşıdıkları molozlardan oluşur. İkincisi de yine akarsuların aşındırmasıyla meydana gelmiş olan düzlüklerdir. Ovalar akarsuların taşıdığı alüvyonların birikmesiyle oluştuğu için verimli topraklardır.

Yeryüzü şekilleri günümüzdeki hâlini milyarlarca yıl boyunca geçirmiş olduğu değişimler sonucunda almıştır. Her jeolojik dönemde farklı yeryüzü hareketleri, farklı yeryüzü şekilleri oluşmuştur. Zaman içinde depremler, akarsular, buzullar ve rüzgarlar ve benzeri dış kuvvetler yeryüzünün şekillenmesinde rol oynamıştır. Ülkemizde mevcut ova’lardan 148 tanesi Büyük Ova olarak belirlenmiş durumdadır. Tarımsal üretim potansiyeli yüksek olan; kirlenme, erozyon, amaç dışı yahut yanlış kullanımlar gibi muhtelif sebeplerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının çok hızlı gelişmekte olduğu ovalar; kurul veya kurulların görüşü alınmak kaydıyla, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla büyük ova koruma alanı kabul edilir.

SON DAKİKA  Dask Yenileme Numarası Ne Demek?

Büyük ovalardaki koruma ve geliştirme amacı taşıyan tarımsal altyapı projeleri, arazi kullanım plânları, kurulların görüşleri göz önünde bulundurularak, Bakanlık ve Valilikler tarafından hazırlanır ya da hazırlattırılır. Buralarda yer alan tarım arazileri kesinlikle amacı dışında kullanılamaz. Ancak alternatif alan olmaması, kurul veya kurullarca uygun görüş bildirilmesi koşuluyla, tarım dışı kullanımlara Bakanlık tarafından müsaade edilebilir. Büyük ova koruma alanlarının belirlenmesine ve korunmasına yönelik usûl ve esaslar tüzükle düzenlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkatinizi Çekebilir

İşyeri Çevre Temizlik Vergisini Kiracı Mı Öder? Doğru Bilinen Yanlışlar

İşyeri Çevre Temizlik Vergisi, işletmenin faaliyet gösterdiği yerin belediyesi tarafından tahakkuk ettirilmekte…