Vadiler ile yarılmamış, düz, geniş topraklar Ova olarak isimlendirilir. Yüksek rakımda ya da düşük rakımda olabilirler. Arazi eğimi % 8’den daha azdır. ‘aşınım ovaları’ ve ‘Birikim ovaları’ olarak iki türü vardır.

İlki akarsuların, dalgaların taşıdıkları molozlardan oluşur. İkincisi de yine akarsuların aşındırmasıyla meydana gelmiş olan düzlüklerdir. Ovalar akarsuların taşıdığı alüvyonların birikmesiyle oluştuğu için verimli topraklardır.

Yeryüzü şekilleri günümüzdeki hâlini milyarlarca yıl boyunca geçirmiş olduğu değişimler sonucunda almıştır. Her jeolojik dönemde farklı yeryüzü hareketleri, farklı yeryüzü şekilleri oluşmuştur. Zaman içinde depremler, akarsular, buzullar ve rüzgarlar ve benzeri dış kuvvetler yeryüzünün şekillenmesinde rol oynamıştır. Ülkemizde mevcut ova’lardan 148 tanesi Büyük Ova olarak belirlenmiş durumdadır. Tarımsal üretim potansiyeli yüksek olan; kirlenme, erozyon, amaç dışı yahut yanlış kullanımlar gibi muhtelif sebeplerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının çok hızlı gelişmekte olduğu ovalar; kurul veya kurulların görüşü alınmak kaydıyla, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla büyük ova koruma alanı kabul edilir.

SON DAKİKA  Dask Yenileme Numarası Ne Demek?

Büyük ovalardaki koruma ve geliştirme amacı taşıyan tarımsal altyapı projeleri, arazi kullanım plânları, kurulların görüşleri göz önünde bulundurularak, Bakanlık ve Valilikler tarafından hazırlanır ya da hazırlattırılır. Buralarda yer alan tarım arazileri kesinlikle amacı dışında kullanılamaz. Ancak alternatif alan olmaması, kurul veya kurullarca uygun görüş bildirilmesi koşuluyla, tarım dışı kullanımlara Bakanlık tarafından müsaade edilebilir. Büyük ova koruma alanlarının belirlenmesine ve korunmasına yönelik usûl ve esaslar tüzükle düzenlenir.

4 comments
  1. Koruma altına alınan ovalar, doğal kaynakları ve tarımsal potansiyelleriyle önem taşıyor. Bu önemli alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımı için yapılan çalışmalar takdir edilmeli.

  2. Koruma altına alınması gereken ovalar, tarımsal üretim potansiyeli yüksek ve toprak kaybı riski olan alanlardır. Büyük ova koruma alanlarının belirlenmesine ve korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, doğru arazi kullanımı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi açısından önemlidir. Bu alanda yapılan projeler ve düzenlemeler sayesinde, tarım arazilerinin korunması sağlanacak ve toprak erozyonu gibi sorunların önüne geçilecektir. Toprağın sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, gelecek nesillere verimli bir tarım alanı bırakılması adına önemli bir adımdır.

  3. Büyük ovaların korunması ve sürdürülebilir tarım alanları olarak kullanılması önemlidir. Bu tür alanlar, verimli topraklara sahip olup tarımsal üretim potansiyeli yüksek olan bölgelerdir. Ancak, doğru kullanım ve koruma önlemleri alınmadığında erozyon, kirlenme ve arazi bozulmaları gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, Büyük Ova koruma alanlarının doğru yönetimi ve planlaması büyük önem taşımaktadır.

  4. Bu koruma alanının önemi büyük, doğal güzelliklerin ve tarım potansiyelinin korunması için gerekli adımların atıldığı bir yer gibi görünüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkatinizi Çekebilir

Edinme Sebebi Satış Suretiyle Pay Temliki Ne Demek?

Özellikle miras yoluyla bölünmüş veya edinilmiş olan arsalarda sık sık karşılaşılan Edinme…